Produktion av livsmedel

Produktion av livsmedel sker i miljö med strikta hygienkrav som ställer stora krav på utrustningen som används.

Vid produktion av livsmedel är renhållning av lokaler mycket viktig. Utrusningen måste tåla mycket regelbunden rengörning  vilket kanske kräver extra tålig ytbehandling. I viss produktion behövs även drivutrusning som tål höga omgivningstemperatur. Livsmedelsgodkänd olja i växlar och rostfri utrustning är andra exempel på specialbehov för branschen. 

BEVI har lång erfarenhet av livsmedelsbranschen och levererar bland annat drivlösningar för transportband, fiskrensningsmaskiner och mycket mer. Vi anpassar utrustningen helt efter våra kunders behov. 

Våra kunder är både maskinbyggare och producenter inom både mat- och dryckesproduktion, inklusive bryggerier.