Elmotorservice

På vår välutrustade serviceverkstad görs elmotorservice och alla typer av omlindningar och reparationer av elmotorer med vikter upp till ca 20 ton.

Goda verkstadsresurser tillsammans med vår långa och breda erfarenhet utgör grunden för ett långsiktigt samarbete med dig som servicekund.

BEVI-elmotorservice-Lotta-400x270.jpg

Högspänningsmotorer

Att reparera en högspänningsmotor är ett arbete som kräver både erfarenhet och teknisk utrustning. BEVI utför hel- eller delomlindning av högspänningsmotorer.

Tillverkning av högspänningshärvor sker antingen i vår egen verkstad eller genom samarbete med högt kvalificerade internationella tillverkare. Diagnostik av högspänningsmaskiner görs på lindningar med hjälp av bland annat polarisationsindex-, tan delta och PD-mätningar. Mekanisk diagnostik göra bl a genom lagerkonditionsanalys och FFT-analys av maskinens vibrationsspektra i olika riktningar.

Traktionsmotorer

Vi utför även service, renovering och omlindning av traktionsmotorer på vår verkstad.

Med nya diagnostik- och underhållsmetoder kan vi optimera det förebyggande underhållet för olika typer av traktionsmotorer.

Max-storlek och vikt

På BEVIs serviceverkstad i Blomstermåla kan vi ta emot och hantera elmaskiner upp till en vikt på 20 ton. 

Storleken på porten till serviceverkstaden är ännu en faktor vi tar med i beräkningen, ifall vi kan ta emot din elmaskin. De inre måtten på vår port är: 

  • Höjd: 4993 mm
  • Bredd: 4236 mm