Juridisk information

Följande villkor gäller för denna webbplats (”Webbplatsen”) som ägs av BEVI AB (”BEVI”). Genom att besöka och använda Webbplatsen accepterar du följande villkor:

Nedan hittar du juridisk information angående besök på den här webbsidan.  Vi tackar dig för att du läser innehållet på den här sidan och godkänner alla villkor och bestämmelser när du besöker webbsidan. Genom att gå in på eller använda webbsidan godkänner du alla villkor och bestämmelser.

Information på Webbplatsen

Innehållet på BEVI:s Webbplats tillhandahålls i befintlig form. BEVI strävar efter att tillhandahålla riktig, komplett och uppdaterad information, men garanterar inte att till exempel skrivfel, yttre påverkan eller tekniska fel kan resultera i felaktigheter. BEVI garanterar inte korrekthet, exakthet, tillförlitlighet eller annat beträffande Webbplatsens innehåll.

BEVI strävar efter att hålla denna Webbplats fri från datavirus och andra företeelser som kan förorsaka användarna av Webbplatsen skada. BEVI vill göra dig uppmärksam på att Internetanvändning aldrig är fullständigt säker och alltid innebär en risk för virus och andra angrepp. BEVI uppmanar dig därför att vidtaga alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vid användning av Webbplatsen.   

Informationen på denna Webbplats kan komma att ändras när som helst, till exempel för att iaktta gällande lagstiftning, författning eller branschkod. Ändring av användarvillkoren ska anses bindande så snart de har publicerats. BEVI rekommenderar därför att du läser igenom dessa användarvillkor varje gång du besöker BEVIs Webbplats.

BEVI är i inget fall ersättningsskyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda Webbplatsen eller den information som återges där.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under BEVI:s kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för BEVI:s besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Om du länkar till Webbplatsen, vill BEVI be dig att länka till Webbplatsens förstasida. När länkning sker ska allt material från Webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Immateriella rättigheter

Innehållet på den här Webbplatsen omfattas av immaterialrättsligt skydd genom till exempel upphovs- varumärkes- och firmarätt, och tillhör BEVI eller andra rättighetsinnehavare. Användare av denna Webbplats har inte rätt att utnyttja Webbplatsens innehåll kommersiellt genom förfaranden såsom men inte begränsat till återskapande, publicering och överföring, såvida inte ett BEVI lämnat sitt medgivande därtill. Innehållet får emellertid återges, lagras och laddas ned för privat bruk, förutsatt att de ekonomiska och ideella rättigheterna till materialet respekteras och bibehålls.

All användning av BEVI:s kännetecken i näringsverksamhet (såsom i annonsering och marknadsföring) förutsätter BEVI:s medgivande därtill.

Personuppgifter och integritet

Nedan följer information om BEVI behandling av dina personuppgifter och annan information som BEVI kan komma att samla in genom att du besöker denna Webbplats eller när du kontaktar BEVI: 

BEVI Kunskapsbank

BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden  t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Utforska

BEVI AB (huvudkontor)

Bevivägen 1
384 30, Blomstermåla

Org.nr. | 556195-8314
Tel |
0499-271 00
Mail | info@bevi.se

BEVI AB (regionkontor)

Kontaktvägen 8
SE-901 33, Umeå

Org.nr. | 556195-8314
Tel | 090-70 44 30
Mail | bevinord@bevi.se