Fält-/jourservice

Behöver du snabb hjälp med fältservice? Med BEVI:s jourservice finns vi tillgängliga för dig i södra Sverige 24 timmar om dygnet även helger och storhelger. I Norrland finns vi tillgängliga under normal arbetstid.

24-timmars jour i södra Sverige

Vår 24-timmars jourservice finns tillgänglig för dig i södra Sverige, med utgångspunkt från vår serviceverkstad i Blomstermåla i Småland. Ring så kommer vi, även helger och storhelger.

Tjänster

Exempel på tjänster som innefattas av vår jourservice:

  • Leverera ut en lagerförd produkt 
  • Installation och montage
  • Felsökning
  • Fältservice av elmaskiner/elmotorer och transformatorer

Kontakt

Ring oss dygnet runt på telefon 0499-271 60.

bevi-service-team-bak-servicebuss-600x460.jpg

Fältservice i norra Sverige

BEVI:s fältservice i norra Sverige finns tillgänglig under normal arbetstid, ca kl 07:00-18:00, med verkstaden i Umeå som utgångspunkt. 

Tjänster

Exempel på tjänster som innefattas av vår fältservice i norra Sverige: 

  • Pumpservice
  • Uppriktning
  • Fältservice av elmaskiner/elmotorer 

Kontakt

Ring för överenskommelse på telefon 090-70 44 30.