Transformatorservice

BEVI utför service på både stora krafttransformatorer och små distributionstransformatorer.

Arbeten med transformatorer kan gälla allt ifrån renovering med ompackning till omlindning av låg- och högspänningslindningar. Vi gör även olika typer av omkonstruktioner, till exempel inbyggnad av gummibälgar i expansionskärl för att förhindra oxidation av transformatorolja.

Även renovering av lindningsomkopplare görs. Vissa specialtransformatorer, t ex med vattenkylda lindningar nytillverkas.

Max-storlek och vikt

På BEVIs serviceverkstad i Blomstermåla kan vi ta emot och hantera elmaskiner upp till en vikt på 20 ton. 

Storleken på porten till serviceverkstaden är ännu en faktor vi tar med i beräkningen, ifall vi kan ta emot din elmaskin. De inre måtten på vår port är: 

  • Höjd: 4993 mm
  • Bredd: 4236 mm

 

BEVI transformatorservice Per Klase

BEVI-transformatorservice-300x300.jpg