Hem / Elmotorer / Virkestorksmotorer

Virkestorksmotorer

Elmotorer speciellt anpassade för drifter som till exempel virkestorkar, områden inom
massaindustrin och viss livsmedelsproduktion. De är konstruerade för att klara av de tuffa krav som ställs på applikationer med mycket hög omgivningstemperatur, hög luftfuktighet samt stora radiella och axiella krafter på motoraxeln.

Motorer för tuffare drifter

Våra specialanpassade motorer för olika omgivningstemperaturer motstår de tuffa
påfrestningar som virkestorkning innebär. Vi tillverkar kostnadseffektiva motorer med hög verkningsgrad och lång livslängd. Kullagerna är anpassade för hög luftfuktighet och alla skruvar, märkskyltar, smörjnipplar och kabelgenomföringar är av rostfritt stål.

Motorerna är normalt i B3-utförande men kan modifieras till B5- alternativt B3/B5-utförande.
Motorerna kan förses med antikondensationsvärmare samt utan uttagslåda med direktmonterad kabel vid behov.


Konstruktion

Statorhuset och lagersköldarna är tillverkade i kraftigt gjutjärn för bästa hållbarhet och lagerlägespassning. Uttagslådan är som standard placerad mot drivsidan men kan mot beställning levereras mot icke drivsida. 

Alla utvändiga skruvar, märkskyltar, smörjnipplar samt kabelgenomföringarna är av rostfritt stål. 

Icke-drivsidan är helt in-kapslad utan axel, fläkt eller fläktkåpa. Kullagren är anpassade för hög omgivningstemperatur och är av kraftig dimension.

Motorerna är som standard dimensionerade för frekvensomriktardrift.

Underhåll

Elmotorer från storlek 160 har som standard nipplar för smörjning av lager och fettdränering. Samtliga motorer levereras med högtemperaturfett. 

Kapsling 

Virkestorksmotorerna levereras som standard IP55 men kan ändras till IP44 om så önskas genom att ta bort de två pluggarna för kondensvatten som sitter på undersidan av statorkroppen. 

Temperaturövervakning 

Motorerna har inbyggda termistorer för effektivt överhettningsskydd eller övervakning/larm, en särskild kabelgenomföring finns för detta. Motorerna kan modifieras med termokontakter om så hellre önskas. 

Kylning 

Motorerna är beräknade för att kylas av luftströmmen från torkfläkten och är utan egen kylfläkt, vid speciellt stora nav på torkfläkten kan motorn beställas med egen kylfläkt. 

Isolationsklass och märkeffekt  

Alla motorer är utrustade med den högre isolationsklassen H (max arbetstemperatur 180°C) på lindningsmaterialet men är beräknade/dimensionerade för klass B vilket ger en stor överbelastningsmarginal och lång livslängd.

Byggstorlek

Motorerna har IEC-mått på axel och fotinfästning. Effekterna kan avvika från IEC-standard beroende på speciallindningar och högre omgivningstemperatur än normalt. 

Tillval 

Motorerna är normalt i B3-utförande men kan modifieras till B5- alternativt B3/B5-utförande. Motorerna kan förses med antikondensationsvärmare samt utan uttagslåda med direktmonterad kabel vid behov. 

Önskas andra modeller/modifieringar kontakta oss gärna.

Behöver du en specialprodukt eller kundanpassad lösning?

BEVI Kunskapsbank

BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden  t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Utforska

BEVI AB (huvudkontor)

Bevivägen 1
384 30, Blomstermåla

Org.nr. | 556195-8314
Tel |
0499-271 00
Mail | info@bevi.se

BEVI AB (regionkontor)

Kontaktvägen 8
SE-901 33, Umeå

Org.nr. | 556195-8314
Tel | 090-70 44 30
Mail | bevinord@bevi.se