Band för elektriska maskiner

BEVI erbjuder ett omfattande sortiment av band för elektriska maskiner, vilket inkluderar flera olika typer av bandning- och bandageringsband. Dessa band är speciellt utformade för att möta kraven och behoven inom elektroindustrin. Våra bandprodukter är noggrant utvalda och konstruerade för att möta de specifika kraven inom elektrisk isolering och bandning.

Glasfiberband

CT Glasfiberband är konstruerat för att klara höga temperaturer och har en temperaturklassning på C (450°C). Det används för att banda och isolera elektriska komponenter och ledningar som utsätts för extrema temperaturer.

Impregnerat bandageringsband

Vi har två olika typer av impegregnerat banderingsband. Polyglas H200 och Hyperten 2000 HP. både med mycket hög prestanda. De är idealiskt för att säkra och isolera ledningar och kablar i elektriska maskiner. Det erbjuder en pålitlig lösning för höga krav på bandning. Polyglas H200 är ett impregnerat bandageringsband med en temperaturklassning på 200°C. Det används för att banda och isolera elektriska komponenter och kablar som utsätts för höga temperaturer.

Bandningband

I lager finns två olika modeller av bandningsband. RT klass B har temperaturklassning B (130°C) och är lämplig för bandning och isolering av elektriska komponenter och ledningar vid lägre temperaturer. SE klass C är avsedda för användning i högtemperaturmiljöer och har temperaturklassning C (450°C). De är idealiska för bandning och isolering av elektriska komponenter som utsätts för extrem värme.

Glasfiberband

Vidatape AS är ett glasfiberband med en temperaturklassning på C (220°C). Det används för att säkra och isolera elektriska komponenter och kablar i högtemperaturapplikationer. Vidatape C är ett glasfiberband med en temperaturklassning på C (220°C). Det är idealiskt för bandning och isolering av elektriska komponenter som kräver hög temperaturtålighet.

Teryleneband

Vi har två typer av Teryleneband. Vidatape P är ett Teryleneband med en temperaturklassning på 130°C. Det används för bandning och isolering av elektriska komponenter och kablar vid lägre temperaturer. Vidatape S är ett Teryleneband med en temperaturklassning på 155°C. Det är lämpligt för bandning och isolering av elektriska komponenter som utsätts för medelhöga temperaturer.

För ytterligare information om vårt sortiment av band, se våra produktblad i pdf-format.

Broschyrer och kataloger

Behöver du en specialprodukt eller kundanpassad lösning?

BEVI Kunskapsbank

BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden  t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Utforska

BEVI AB (huvudkontor)

Bevivägen 1
384 30, Blomstermåla

Org.nr. | 556195-8314
Tel |
0499-271 00
Mail | info@bevi.se

BEVI AB (regionkontor)

Kontaktvägen 8
SE-901 33, Umeå

Org.nr. | 556195-8314
Tel | 090-70 44 30
Mail | bevinord@bevi.se