Hem / Om BEVI / Kvalitet och hållbarhet

BEVI verkar för en hållbar framtid

Arbetet med frågor som rör miljö, etik och kvalitet utgör en integrerad del av BEVIs strategiska och operativa verksamhet. 

Som alla bolag inom Addtech-koncernen har vi som mål att driva ett hållbart företagande. Genom ständiga förbättringar verkar vi för att möta marknadens krav på tillförlitlighet, leveranssäkerhet och kvalitet.

Vi strävar efter att tillhandahålla mer miljövänliga produkter och tjänster för att förebygga föroreningar genom att bland annat begränsa användandet av kemikalier, hushålla med resurser och arbeta med transportoptimering. På så sätt skapar vi en mer hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Bild föreställande vattenkraft - BEVI

BEVI AB arbetar bland annat med utrustning och tjänster till hållbar energiproduktion som vattenkraft och vindkraft. 

Hållbarhetsvision 2030

BEVI fokuserar primärt på fem av FN:s globala mål:

Det innebär att vi bland annat har följande ambition till 2030: 

  • Reducera CO2-intensitet med 50%. 
  • 40% kvinnor i ledande position.

Hållbarhetsredovisning

Varje år redovisas resultatet av koncernens hållbarhetsarbete. Några av ämnesområdena som redovisas är energianvändningen, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Addtechs hållbarhetsredovisning

Uppförandekod

Med koncernens uppförandekod som bas har vi även ett hållbarhetstänk när det gäller arbetsvillkor, miljö och etik. Detta skapar mervärde till våra kunder, leverantörer, medarbetare och samhället vi verkar i. Som alla företag inom Addtech arbetar vi  tillsammans med våra affärspartners för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntrar dem till att följa vår uppförandekod.

Addtechs uppförandekod

ISO-certifiering

BEVI AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Kvalitets- och miljöledningssystemet har granskats av Intertek Certification AB och omfattar utveckling, tillverkning, service samt försäljning av elektriska maskiner med kringutrustning.

ISO 9001/14001 certifikat - BEVI AB (sv) 359.65 KB

BEVI AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

BEVI bidrar till 67 000 ton minskat CO2-utsläpp

BEVI har renoverat totalt 76 vattenkraftstationer under de senaste 10 åren (2010–2020). Tillsammans genererar dessa stationer i genomsnitt 198 GWh fossilfri energi per år. Det ger en besparing på 67 000 ton CO2.*  

Genom att renovera och förlänga livet på äldre vattenkraftstationer bidrar BEVI till att generera fossilfri energi. Utöver minskade CO2-utsläpp bidrar renoveringen också till besparing av resurser jämfört med att bygga nytt. I flera fall ökar även verkningsgraden vid renoveringen.
*  Jämfört med energi baserad på residualmixen från 2019.

BEVI Kunskapsbank

BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden  t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Utforska

BEVI AB (huvudkontor)

Bevivägen 1
384 30, Blomstermåla

Org.nr. | 556195-8314
Tel |
0499-271 00
Mail | info@bevi.se

BEVI AB (regionkontor)

Kontaktvägen 8
SE-901 33, Umeå

Org.nr. | 556195-8314
Tel | 090-70 44 30
Mail | bevinord@bevi.se