Generatorservice

Avancerad service och renovering av generatorer görs både på fältet, i våra kunders kraftstationer och i vår välförsedda serviceverkstad.

Alla typer av lindningsarbeten görs på såväl hög- som lågspänningsgeneratorer. Vi renoverar, reparerar eller byter ut t ex olika typer av lindningar, rull- eller glidlager, plåtpaket och kylare. Alternativt bygger vi om generatorer från t ex horisontellt till vertikalt utförande.

Diagnostik och kontroll

Diagnostik av lindningar sker med högkänsliga isolationsmätare, tan delta (förlustfaktor) eller PD- (partial discharge) utrustning. Kontroll av plåtpaket görs bl a med hjälp av erhållna värden ifrån ringprov och termofotografering. Glidlager mäts upp och kontrolleras med ultraljud.

Vid spänningsändringar av generatorer görs fullständiga beräkningar för att optimera maskinens egenskaper.

borstlos-magnetisering.jpgBorstlös magnetisering

Ombyggnad av äldre synkrongeneratorer till borstlöst utförande är en annan BEVI-specialitet. Härigenom förbättras miljön i kraftstationen och generatorns lindningar får längre livslängd genom att koldammet försvinner.

Max-storlek och vikt

På BEVIs serviceverkstad i Blomstermåla kan vi ta emot och hantera elmaskiner upp till en vikt på 20 ton. 

Storleken på porten till serviceverkstaden är ännu en faktor vi tar med i beräkningen, ifall vi kan ta emot din elmaskin. De inre måtten på vår port är: 

  • Höjd: 4993 mm
  • Bredd: 4236 mm

 

Mer läsning

icon-pdf.png Lösningar och utrustning för förnybar energi (sv)

Relaterade industrier och branscher