Sågverk och träindustri

Sågverk och träindustrier ställer stora krav på utrustning som används. Efter lång erfarenhet vet vi vad som krävs inom industrins olika applikationer.

BEVI erbjuder både service av befintlig utrustning för ökad tillgänglighet samt nyförsäljning till både sågverk och producenter av utrustning som virkestorkar och sågverk. 

En ojämn och stötig belastning i sorteringsverk och hyvelinmatare ställer krav på en robust lösning för elmotorer, transmissioner och övrig drivutrustning. 

I virkestorkar är det den mycket höga omgivningstemperaturen och höga luftfuktigheten som är den främsta utmaningen. Efter mycket samarbete med framförallt småländska och norrländska sågverk har vi till exempel tagit fram en speciellt anpassad elmotor med hög verkningsgrad för användning i virkestorkar. Motorn är konstruerad så att den bättre skall klara av de tuffa krav som ställs på dessa applikationer med mycket höga omgivningstemperaturer och hög luftfuktighet samt stora radiella och axiella krafter på motoraxeln.

 


Citat-green.jpg”I 15 år har vi installerat virkestorkmotorer från BEVI. Det har gett oss ökad tillgänglighet i vår produktion och kostnader för energi, underhåll och reservdelar har minskat avsevärt.” 
Magnus Öhman
Inköpsansvarig, SCA BOLLSTA

 


Citat-green.jpg”Sedan sågen byggdes 1999 har vi samarbetat med BEVI för utbyte och service av motorer till våra virkestorkar. BEVI:s kunskap om våra behov, motorer och torkanläggningar har givit kortare stilleståndstider har sparat oss både pengar och energi.” 
Christer Boklund
Underhållschef el, Södra Timber, Mönsterås