Hem / Om BEVI / Branscher / Vattenkraft

BEVI bidrar till 67 000 ton minskat CO2-utsläpp

BEVI har renoverat totalt 76 vattenkraftstationer under de senaste 10 åren (2010–2020). Tillsammans genererar dessa stationer i genomsnitt 198 GWh fossilfri energi per år.
D
et ger en besparing på 67 000 ton CO2 jämfört med energi baserad på residualmixen från 2019.

Genom att renovera och förlänga livet på äldre vattenkraftstationer bidrar BEVI till att generera fossilfri energi. I flera fall ökar även verkningsgraden vid renoveringen. 
Utöver minskade CO2-utsläpp bidrar renoveringen också till besparing av resurser jämfört med att bygga nytt.

Vattenkraft

BEVI har lång erfarenhet och bred kunskap inom små och medelstora vattenkraftstationer. Vi säkrar optimal energiproduktion för din vattenkraftanläggning.

BEVI är det självklara valet för stationsägare, driftorganisationer och totalentreprenörer när det gäller små och medelstora vattenkraftstationer. 

Vi erbjuder både systemlösningar samt service och underhåll för högsta tillgänglighet. Genom goda kontakter med turbintillverkare kan vi även erbjuda helhetslösningar.

Broschyrer och kataloger

Referensprojekt inom vattenkraft

BEVI har levererat hundratals vattenkraftlösningar både i Sverige, Norge och Finland. Vi kan presentera flera referensanläggningar på förfrågan. Här är några vattenkraftstationer vi har på vår referenslista: 

 • Skälleryds vattenkraftstation vid Alsterån i Blomstermåla (ägare Ålems Energi AB)
  Läs mer om Skälleryds vattenkraftstation 
 • Stalpets vattenkraftstation vid Svartån, Motala Ström (ägare Skånska Energi AB)
  Byte och modernisering av föråldrad elutrustning. BEVI levererade en komplett lösning med styrskåp, reläskydd, magnetisering, 11 kV-ställverk med generatorbrytare, nollpunktsmotstånd till generatorn och utskovsstyrning.  Utrustningen underlättar för ägaren att driva kraftstationen med färre driftstopp och ökad tillgänglighet
 • Östanå vattenkraftstation vid Helge å i Skåne (ägare Uniper) 
  BEVI har utfört service på generatorn i aggregat G1, som fick en  s.k. certifikatsrenovering enligt Energimyndighetens krav. Servicen innefattade bland annat rengöring, omlindning, byte av statorplåtpaket och omlindning av de 28 rotorpolerna. 
 • Hörle Bruk vid Lagan i Värnamo
 • Duveströms kraftstation vid Alsterån i Blomstermåla

Mål kring förnybar energi

EU har tagit fram gemensamma mål om förnybar energi: År 2030 ska 32 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor.

Även FNs globala mål uttrycker att vi till 2030 väsentligen ska öka andelen förnybar energi i den globala energimixen samt fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

BEVI är en kunnig partner på denna resa mot en mer hållbar värld.

BEVI Kunskapsbank

BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden  t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Utforska

BEVI AB (huvudkontor)

Bevivägen 1
384 30, Blomstermåla

Org.nr. | 556195-8314
Tel |
0499-271 00
Mail | info@bevi.se

BEVI AB (regionkontor)

Kontaktvägen 8
SE-901 33, Umeå

Org.nr. | 556195-8314
Tel | 090-70 44 30
Mail | bevinord@bevi.se