Produktion av läkemedel

Produktion av läkemedel sker i kontrollerad miljö med strikta hygienkrav som ställer stora krav på utrusningen som används.

BEVI har lång erfarenhet av läkemedelsbranschen och levererar bland annat drivlösningar för läkemedelsmixers och annat till producenter i branschen. 

Vid produktion av läkemedel är renhållning av lokalerna mycket viktig.  Utrusningen måste tåla mycket regelbunden rengörning. I vissa fall kan det t ex krävas extra tålig ytbehandling. Vi anpassar utrustningen helt efter våra kunders behov.