Hem / Om BEVI / Branscher / Vindkraft

Vindkraft

BEVI är en ofta anlitad partner för energibolag och ägare samt tillverkare av vindkraftverk för både service, komponenter och konsultation.

Vindkraft  har på några år gått ifrån att vara en marginell energikälla till att svara för en viktig andel av världens energisystem till att leverera en betydande andel av elproduktionen. I Sverige står exempelvis vindkraftsproduktionen för 10-11 procent av elproduktionen.  

Produktion av vindkraft är variabel och förändras från från dag till dag. Vindkraften producerar mest på vinterhalvåret och minst under sommaren. Tänkvärt vid planering av service av vindkraftverk.

Läs mer i broschyren:
Lösningar och utrustning för förnybar energi (sv) 1.48 MB

Mål kring förnybar energi

EU har tagit fram gemensamma mål om förnybar energi: År 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor. År 2030 ska andelen uppgå till 32%. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents energieffektivisering till 2020.

För Sveriges del innebär dessa mål att vi ska öka andelen förnybar energi till 49 procent år 2020.

Även FNs globala mål uttrycker att vi till 2030 väsentligen ska öka andelen förnybar energi i den globala energimixen samt fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

BEVI är en kunnig partner på denna resa mot en mer hållbar värld.

BEVI Kunskapsbank

BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden  t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Utforska

BEVI AB (huvudkontor)

Bevivägen 1
384 30, Blomstermåla

Org.nr. | 556195-8314
Tel |
0499-271 00
Mail | info@bevi.se

BEVI AB (regionkontor)

Kontaktvägen 8
SE-901 33, Umeå

Org.nr. | 556195-8314
Tel | 090-70 44 30
Mail | bevinord@bevi.se