Papper och massa

Papper och massaindustrin ställer stora krav på utrustning som används. Efter lång erfarenhet vet vi vad som krävs.

Hög omgivningstemperatur och luftfuktigheten är en av utmaningarna. För detta har vi till exempel tagit fram en speciellt anpassad elmotor i högverkningsgradsutförande. Motorn är konstruerad så att den bättre skall klara av de tuffa krav som ställs.