Hem / Kontakt / Garantivillkor

Garantivillkor

BEVI lämnar 12 månaders garanti på alla nya produkter från idrifttagningen, dock högst 18 månader från leveransdatum. För reparationer och utbytesprodukter lämnas 6 månaders garanti från leveransdatum.


Vår garanti innebär, att vi gratis reparerar eller ersätter sådana delar eller enheter, som genom normal användning under garantitiden blivit obrukbara på grund av fabrikations- eller materialfel. Dock gäller att den kompletta enheten returneras till BEVI före garantitidens utgång med betald frakt.

Efter garantireparationer eller garantibyte återsänder BEVI den reparerade eller utbytta produkten med normalt transportsätt inom Sverige.

Produkter som används för andra ändamål och/eller under andra förhållanden än som specificerats av BEVI och vartill de är beräknade, omfattas ej av garantin.

Vi fritar oss från allt ansvar för följdskador såsom driftavbrott, produktionsbortfall, skada på person eller egendom etc. Kostnad i samband med utbyte ersättes ej.

Leveransbestämmelser

BEVI följer som standard Teknikföretagens leveransbestämmelser, NL17.

Läs mer hos Teknikföretagen
Kontaktvägar för att få ett returgodkännande
Relaterad information

BEVI Kunskapsbank

BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden  t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Utforska

BEVI AB (huvudkontor)

Bevivägen 1
384 30, Blomstermåla

Org.nr. | 556195-8314
Tel |
0499-271 00
Mail | info@bevi.se

BEVI AB (regionkontor)

Kontaktvägen 8
SE-901 33, Umeå

Org.nr. | 556195-8314
Tel | 090-70 44 30
Mail | bevinord@bevi.se