Synkronmotorer

Synkronmotorer

Självstartande borstlösa synkronmotorer för nät eller frekvensomriktare drift. Hög varvtalsnoggrannhet och stort reglerområde. Flera motorer som matas från samma frekvensomriktare går exakt lika fort oberoende av belastning. Synkronmotordrifter passar för krävande industritillämpningar och ger större fördelar jämfört med andra växel- och likströmsdrifter.

synkronmotorer

Broschyr/katalog

Synkronmotorer RSg/RSh (sv)