Kapslingsklasser

(Skyddsformer) 

Rätt kapslingsklass är en förutsättning för att en motor skall kunna arbeta säkert under lång tid i hård drift och svår miljö. Kapslingklassen anges enligt SS-EN 60034-5:2000 med beteckningen IP (International Protection) följd av två siffror, exempelvis IP 54.

Här nedan följer siffrornas innebörd.

Första siffran - skydd mot beröring och inträngning av föremål

0
Inget särskilt skydd mot ofrivillig eller oavsiktlig beröring av spänningsförande eller rörliga delar. Inget skydd mot inträngning av fasta främmande föremål.

1
Spänningsförande eller rörliga delar inom höljet får ej kunna beröras oavsiktligt, men väl avsiktligt, med hela handen eller annan större del av kroppen. Stora fasta främmande föremål (diameter större än 50 mm) får ej kunna intränga.

2
Spänningsförande eller rörliga delar inom höljet får ej kunna beröras med finger. Små fasta främmande föremål (diameter större än 12 mm) får ej kunna intränga.

4
Spänningsförande eller rörliga delar inom höljet får ej kunna beröras med verktyg, tråd eller liknande föremål, tjockare än 1 mm. Små fasta främmande föremål (diameter större än 1 mm) får ej kunna intränga; för inlopp och utlopp till yttre fläkt och för höljets dräneringshål är dock grad 2 tillräcklig.

5
Spänningsförande eller rörliga delar inom höljet skall vara fullständigt skyddade mot beröring. Skadlig dammavlagring skall vara förhindrad. Damminträngning är ej fullständigt förhindrad, men damm får ej intränga i sådan mängd att maskinen ej fungerar tillfredsställande.

6
Damminträngning är fullständigt förhindrad.

Andra siffran - skydd mot vatten

0
Inget skydd.


Lodrätt fallande vattendroppar får ej medföra skadlig inverkan.

2
Vattendroppar fallande inom en vinkel av 15 grader från lodlinjen får ej medföra skadlig inverkan.

3
Vatten strilande uppifrån och inom en vinkel av 60 grader från lodlinjen får ej medföra skadlig inverkan.

4

Vatten strilande från alla riktningar får ej medföra skadlig inverkan.


Vatten sprutande från alla riktningarna får ej medföra skadlig inverkan.

6
Vatten från hög sjö får ej tränga in i maskinen i skadliga mängder.

7
Vatten får ej tränga in i maskinen i skadliga mängder när den är dränkt i vatten under visst mindre tryck och begränsad tid.

8
Vatten får ej tränga in i maskinen i skadliga mängder när den är dränkt under specificerat tryck och obegränsad tid.

Standard kapslingsklass  för BEVI:s elmotorer

BEVI:s elmotorer är normalt i utförande IP 55, men kan erhållas i de flesta andra tänkbara utförande efter bearbetning.

Pontus Adolfsson

Produktchef elmotorer

Direkt: 0499-271 71
Mobil: 070-224 02 83
Skicka e-post

BEVI Kunskapsbank

BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden  t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Utforska

BEVI AB (huvudkontor)

Bevivägen 1
384 30, Blomstermåla

Org.nr. | 556195-8314
Tel |
0499-271 00
Mail | info@bevi.se

BEVI AB (regionkontor)

Kontaktvägen 8
SE-901 33, Umeå

Org.nr. | 556195-8314
Tel | 090-70 44 30
Mail | bevinord@bevi.se