Statisk magnetisering

PLC-styrda magnetiseringsutrustningar kan levereras separat vid till exempel modernisering av vattenkraftverk. Utrustningarna anpassas för olika typer av effektreglering och för matning antingen till matarfält eller direkt till generatorns polhjul.  Olika typer av rotorövervakning kan byggas in i utrustningarna.