Släpringar

En släpring kan tillverkas på olika sätt och i olika material. 

Det viktiga med släpringar är att göra dem så små som möjligt. Anledningen till att ha liten släpringsdiameter är att hålla spänningsfallet och friktionen nere (mindre förluster att kyla bort). Det är alltid bättre att göra ringarna bredare än att gå upp i diameter för att få ett effektivt område.

Ringar i rostfritt stål är mer motståndskraftiga mot mekaniskt slitage, men är inte lika bra som ledare, så det är viktigt att välja mellan brons- eller stålringar från början.

För mer information se våra datablad i pdf-format.