Rör, stavar och profiler

Produktionen av cylindriska rör är mycket bred, och användningsmöjligheterna är otaliga. De lindade kompositmaterialen kan bearbetas så att de uppfyller varje behov, och användningsmöjligheterna är stort sett obegränsade. De tre produktkategorierna skiljer sig åt genom typen av armeringsmaterial – pappersbakelit, vävbakelit respektive glasvävepoxy. Rören levereras med en invändig diameter från 3 mm och en utvändig diameter på upp till 1270 mm, godstjocklek efter önskemål samt i längder på upp till 1650 mm. I standardutförandet levereras rören slipade och olackerade.

Bearbetade komponenter

Kundspecifik bearbetning ger obegränsade möjligheter

Bearbetade komponenter utgör den allra största delen av vår rörförsäljning. Rören används bland annat till kullagerhållare, styrningar och en lång rad andra mekaniska produkter. Rören har god isoleringsförmåga, är flexibla, har hög hållfasthet och bra motståndskraft mot värme och kemikalier. Därtill kommer att de kan levereras i stort sett varje tänkbar design.