Impregnering och gjutning

Produkter för impregnering och gjutning avsedda att skydda elektriska maskiner och utrustning mot fukt och kemikalier. De används främst till elmotorer, generatorer, transformatorer men även kretskort och annan elektrisk utrustning .

För mer information se våra datablad i pdf-format.