Borsthållare

Kolborstens funktion är att överföra elkraft eller signaler mellan fasta och roterande delar. Detta kan ske inom en lång rad användningsområden under skilda förhållanden, vilka samtliga ställer speciella krav. Med vår erfarenhet vet vi att det ställs höga krav på borsthållaren gällande design och prestanda.

BEVI tillhandahåller ett brett spektra av borsthållare. För mer information se våra datablad i pdf-format.

Läs mer om borsthållare i Kunskapsbanken