Grafisk profil och logotyp

BEVIs grafiska profilGrafisk profil

Vår grafiska profil är en manual och ett redskap för alla medarbetare inom BEVI för att ge en enhetlig visuell bild av vårt varumärke.

Det är också ett verktyg för distributörer, tryckerier och reklambyråer och andra externa samarbetspartners. Riktlinjer och mallar i manualen ska förenkla arbetet och användas för allt material som produceras av och för BEVI.

icon-pdf.png BEVIs grafiska profil

BEVI:s logotyp för nedladdning

Här kan du ladda ner BEVI logotyp i olika format för olika ändamål.

Logotypens frizon

Frizon runt BEVIs logotyp

Logotypen ska alltid omges av en frizon. Frizonen ska till ytan vara minst som nedre delen av bokstaven B, runt om hela logotypen. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Inom frizonen får inga andra objekt placeras som till exempel texter eller andra grafiska element. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen placeras.

Syftet med frizonen är att logotypen ska bli tydlig och att text, adresser, dekorelement eller bilder inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen. Frizonen är ett minimum. Läs mer om eventuella undantag i vår grafiska profil.

Kontaktinformation för frågor

För frågor kring hur du använder BEVIs logotyp eller vår grafiska profil, välkommen att kontakta vår marknadskommunikatör. 

Kontaktinformation till BEVIs marknadskommunikatör