2020-03-20

Statusrapport med anledning av den nuvarande Corona-situationen

BEVI prioriterar hälsa och säkerhet hos våra anställda, kunder och samarbetspartners och följer därmed nyhetsrapporteringen och myndigheternas riktlinjer kring Corona-viruset mycket noggrant. Vi vill försäkra er om att vi finns tillgängliga för er och era anställda.

Vi håller löpande avstämningar kring utvecklingen och informerar kontinuerligt våra anställda om vilka riktlinjer som gäller. Utöver allmänt hälsoförebyggande insatser har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Vi är mycket restriktiva med kundbesök. Vanliga kundmöten sker efter överenskommelse mellan berörda parter och enligt myndigheternas eventuella rekommendationer. I första hand finns möjligheten att hålla möten online via Teams.
     
  • Personer som påvisar sjukdomssymtom, även milda symptom, ska inte besöka våra lokaler. Externa besökare är istället välkomna att träffa oss per telefon eller via Teams. Flera av BEVIs medarbetare har möjlighet och beredskap att arbeta hemifrån.

Leveranser

Vi har mycket på lager och håller kontinuerlig kontakt med våra leverantörer för att säkra leveranser till våra kunder. Vi och alla våra leverantörer har sin produktion igång. Ett fåtal produkter produceras i något lägre takt än vanligt men vi kan just nu inte se några stora effekter på vår möjlighet att leverera jämfört med normalt. Vi kan komma att se att transporten tar längre tid än vanligt under nuvarande situation. Beställ därför gärna ditt material i god tid.

Vi hoppas att förhållandena snart kan återgå till det normala och tackar för din förståelse. Har du några som helst frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.