2019-11-27

Status efter IT-intrång

Vi påverkas fortfarande av effekterna från IT-attacken som drabbat vår ägare Addtech AB.


Uppdatering 2020-01-27

Sedan mitten av december 2019 är våra IT-system åter i drift och responstiden är tillbaka till det normala.


Därmed kan vi ha något längre responstider än vanligt. Telefonsystemet och email fungerar igen. Vi har dock begränsad tillgång till IT-systemen. Order hanteras just nu delvis manuellt vilket kan leda till längre responstider än vanligt. 

Vi gör allt vi kan för att begränsa påverkan på kunderna och tackar för ert tålamod.

Ytterligare uppdateringar om attacken finns på Addtechs webb: https://www.addtech.se/press/senaste-information.

Behöver du nå oss så finns kontaktuppgifter här på vår hemsida.