2020-02-05

Revidering av krav på energieffektivitet hos elmotorer och frekvensomriktare

En revidering av nuvarande verkningsgradsstandard för elmotorer har beslutats av ekodesignkommittén. Revideringen publicerades den 1 oktober 2019. De första ändringarna i den nya standarden börjar gälla från den 1 juli 2021.

I stora drag kommer följande att gälla:

För elmotorer

Från 1 Juli 2021

  • 2- ,4- ,6- och även 8-poliga motorer från 0,75 ‒ 1000 kW (tidigare upp till 375kW) innefattas av verkningsgradsklass IE3.
  • Motorer inom spannet 0,12 ‒ 0,75 kW ska uppfylla verkningsgradsklass IE2.
  • Den tidigare möjligheten att ersätta IE3-motorer med en IE2-motor med frekvensomriktardrift försvinner.

Från 1 juli 2023

  • För 2- ,4- ,6- och 8-poliga motorer från 0,12 ‒ 1000 kW gäller nu verkningsgradsklass IE2 även Ex eb-certifierade motorer med höjd säkerhet.
  • Enfasmotorer med större effekt än 0,12 kW omfattas motsvarande IE2-klass. 
  • Den högre verkningsgradsklassen IE4 gäller för 2- ,4- och 6-poliga motorer mellan 75 ‒ 200 kW.

För frekvensomriktare

Från 1 Juli 2021

  • För användning till elmotorer med effekt från 0,12 ‒ 1000 kW skall frekvensomriktaren klara verkningsgradsklass IE2 särskilt framtagen för omriktare.

Jörgen Danielsson

Jörgen Danielsson, Produktchef elmotorer
Tel: 0499-271 26
jorgen.danielsson@bevi.com