2019-10-31

BEVI påverkat av IT-intrång

Vi har för tillfället stora störningar i våra IT-system, vilket gör att det till exempel är svårt att nå oss via email. Detta beror på en cyberattack riktad mot vårt moderbolag Addtech.


Uppdatering 2020-01-27

Sedan mitten av december 2019 är våra IT-system åter i drift och responstiden är tillbaka till det normala.


Problemet undersöks och hanteras. Vi beklagar det besvär detta kan medföra. Vi har ännu ingen prognos för när det kan vara åtgärdat, men vi kan försäkra att organisationen arbetar intensivt för att minimera påverkan på kunder. 

Under tiden är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0499-271 00 (Blomstermåla) eller 090-70 44 30 (Umeå).

Ytterligare info finns på www.addtech.se.