Underhåll av elmotorer

I normala driftsmiljöer begränsas underhållet till smörjning av lagren.

Med de fettkvalitéer som används idag betraktas små motorer som underhållsfria genom sina täta lager. Större motorer har smörjnipplar för smörjning av lagren.

Vid onormala miljöer, exempelvis hög omgivningstemperatur, skall alla lager kontrolleras och smörjas regelbundet.


Jörgen Danielsson

Jörgen Danielsson, Produktchef elmotorer
Tel: 0499-271 26
jorgen.danielsson@bevi.com