Smörjning och underhåll av en snäckväxel

Växelenheter från producenten Varvel levereras fyllda med syntetisk långlivad olja. De behöver ingen service eller påfyllning inom den genomsnittliga livslängden på 15 000 timmar för drift enligt servicefaktor (Sf) 1,0. Servicefaktor 1,0 innebär att växeln är dimensionerad för att köra åtta timmar om dagen med jämn last. 

Om växellådan tas ur bruk en längre tid i en fuktig miljö, föreslår vi den fylls helt med olja. När växellådan åter skall tas i bruk är det nödvändigt att oljenivån återställs.

 

Anders Holgert

Anders Holgert, Produktchef transmission
Direkt: 0499-271 28 
anders.holgert@bevi.com

 

Mer läsning

Relaterade produkter