Statisk magnetisering

Statisk magnetisering

PLC-styrda magnetiseringsutrustningar kan levereras separat vid modernisering av vattenkraftverk. Utrustningarna anpassas för olika typer av effektreglering och för matning antingen till matarfält eller direkt till generatorns polhjul. Vi levererar även utrustningar för borstlös magnetisering. Olika typer av rotorövervakning kan byggas in i utrustningarna.

statisk magnetisering