Kontrollutrustningar

kontrollutrustningar

Kontrollutrustningar

BEVI´s pålitliga kontrollutrustningar för helautomatisk drift av vattenkraftstationer konstrueras efter våra kunders önskemål.

Våra BEVI-utrustningar kan vara uppbyggda av allt ifrån olika operatörspaneler, bildbyggnads- och trendvisningsprogram med styrning, kontroll och larm via webb eller GSM, till att omfatta avancerad och exakt nivåreglering fär dammar. Utrustningarna levereras normalt med magnetiseringsutrustning för synkrongeneratorer samt låg eller högspänningsställverk. Vid drift av asynkrongeneratorer levereras kondensatorbatteri för kompensering eller synkronfasning. All utveckling, konstruktion och tillverkning av våra kontrollutrustningar sker i Blomstermåla.