Borstlös magnetisering

Borstlös magnetisering

Ombyggnad av äldre synkrongeneratorer till borstlöst utförande är en annan BEVI-specialitet. Härigenom förbättras miljön i kraftstationen och generatorns lindningar får längre livslängd genom att koldammet försvinner.

borstlös magnetisering