Utrustning för provrum

utrustning för provrum

Utrustning för provrum

För provrum tillverkar vi bl a roterande omformare som lämnar sinusformad och exakt spänning. Frekvensen kan i likhet med spänningen ställas in helt steglöst.

Med hjälp av en omformare kan man t ex i ett provrum för nya produkter simulera olika kombinationer av spänningar och frekvenser för att få en uppfattning om hur en produkt klarar sig under olika förhållanden.
BEVI tillverkar även olika typer av kundanpassade testsystem där man kan driva eller bromsa produkter med ett bestämt moment vid olika varvtal. Ofta levereras testsystemen kompletta med specialanpassade skåp och pulpeter.