Transformatorservice

Transformatorservice

BEVI utför service på både stora krafttransformatorer i kärnkraftverk och små distributionstransformatorer.

Arbeten med transformatorer kan gälla allt ifrån omlindning av låg- och högspänningslindningar till olika typer av omkonstruktioner, till exempel inbyggnad av gummibälgar i expansionskärl för att förhindra oxidation av transformatorolja.

Även renovering av lindningsomkopplare görs. Vissa specialtransformatorer, t ex med vattenkylda lindningar nytillverkas.

Renoverade transformatorer säljes

transformatorservice