Generatorservice

Avancerad generatorservice och generatorrenovering görs både på fältet, i våra kunders kraftstationer och i vår välförsedda serviceverkstad.

Alla typer av lindningsarbeten görs på såväl hög- som lågspänningsgeneratorer. Vi renoverar, reparerar eller byter ut t ex olika typer av lindningar, rull- eller glidlager, plåtpaket och kylare. Alternativt bygger vi om generatorer från t ex horisontellt till vertikalt utförande.

Diagnostik och kontroll

Diagnostik av lindningar sker med högkänsliga isolationsmätare, tan delta (förlustfaktor) eller PD- (partial discharge) utrustning. Kontroll av plåtpaket görs bl a med hjälp av erhållna värden ifrån ringprov och termofotografering. Glidlager mäts upp och kontrolleras med ultraljud.

Vid spänningsändringar av generatorer görs fullständiga beräkningar för att optimera maskinens egenskaper.

Generatorservice