Funktionskontroll

I BEVIs program för funktionskontroll av automatik, ställverk och generatorer i kraftverk ingår:

●  Reläskyddsprovning
●  Kontroll av stationsbatterier och kontaktytor i brytare
●  Termofotografering av skenor och kabelanslutningar
●  Isolationsprovning av generatorer

funktionskontroll