Elmotorservice

På vår välutrustade serviceverkstad görs elmotorservice och alla typer av omlindningar och reparationer av elmotorer med vikter upp till ca 20 ton.

Goda verkstadsresurser tillsammans med vår långa och breda erfarenhet utgör grunden för ett långsiktigt samarbete med dig som servicekund.

 

Högspänningsmotorer

BEVI utför hel- eller delomlindning av högspänningsmotorer.

Tillverkning av högspänningshärvor sker antingen i vår egen verkstad eller genom samarbete med högt kvalificerade internationella tillverkare. Diagnostik av högspänningsmaskiner görs på lindningar med hjälp av bland annat polarisationsindex-, tan delta och PD-mätningar. Mekanisk diagnostik göra bl a genom lagerkonditionsanalys och FFT-analys av maskinens vibrationsspektra i olika riktningar.

Högspänningsmotor

Traktionsmotorer

Service, renovering och omlindning av traktionsmotorer görs på vår verkstad.

Med nya diagnostik- och underhållsmetoder kan vi optimera det förebyggande underhållet för olika typer av traktionsmotorer.

traktionsmotorer