Råd vid val av växlar

Råd vid val av snäckväxlar

Följande faktorer skall beaktas vid val av rätt växel för en given applikation

●  Typ av maskin som skall tas i drift
●  Omgivningstemperatur
●  Omgivning (damm, fukt, syra, frost, tropisk värme etc)
●  Drivmotor (typ och egenskaper)
●  Typ av koppling mellan drivmotor och växel, dvs. rem, friktion, direkt eller variabel hastighet
●  Önskat utgående vridmoment som fordras vid utgående axel
●  Ingående och utgående varvtal
●  Monteringslägen
●  Servicefaktor

Smörjning och underhåll
Snäckväxlarna är vid leveransen fyllda med syntetolja av typ ISO VG 320 och behöver därmed ej någon ytterligare tillsyn. Om växellådan tas ur bruk en längre tid i en fuktig miljö, föreslår vi den fylls helt med olja. När växellådan åter skall tas i bruk är det nödvändigt att oljenivån återställs.