Generatorer

Asynkron- och synkrongeneratorer upp till ca 10 000 kW. Specialutförande och förlängd axel kan fås på begäran.
generatorer

Generatorer för vattenkraft

Stora generatorer

Våra direktkopplade generatorer i effekter upp till ca 20 MVA uppskattas för sin höga verkningsgrad och tysta gång.  De tillverkas i spänningar upp till 13,8 kV och med vikter på upp till ca 100 ton.

Vi har levererat generatorer inom Norden men även till andra delar av världen. Leveranserna sker i nära samarbete med en av Europas ledande tillverkare.

Stor generator för vattenkraft

Mindre generatorer

Baserade på egna konstruktioner sker beräkning och tillverkning av mindre BEVI-generatorer i BEVIs verkstad i Blomstermåla. De tillverkas i många olika utföranden, oftast direktkopplade, upp till någon MVA och specialanpassas till aktuell turbintyp.

 

Teknisk information

Synkrongeneratorer MJB – prislista och tekniska data