Virkestorkmotorer 3DT3 IE3

Virkestorkmotorer 3DT3 IE3

BEVI har efter mycket samarbete med framförallt småländska och norrländska sågverk tagit fram en speciellt anpassad virkestorkmotor i högverkningsgradsutförande. Motorn är konstruerad så att den bättre skall klara av de tuffa krav som ställs på dessa applikationer med mycket höga omgivningstemperaturer och hög luftfuktighet samt stora radiella och axiella krafter på motoraxeln.

virkestorkmotorer

Katalog/broschyrer

Virkestorkmotorer 3DT3 IE3 (sv)

”Efter sex år med BEVI som leverantör och över 500 torkmotorer installerade ser vi en ökad teknisk tillgänglighet i anläggningen, samtidigt har kostnader för underhåll och reservdelsinköp minskat”

SCA Timber

, Sverige