Elmotorer 4A3/3D3 IE3

Elmotorer 4A3/3D3 IE3

BEVI elmotorer typ 4A3/3D3 IE3 är tillverkade enligt ISO 9001 och finns som standard i aluminiumutförande t.o.m. 132 storleken (4A3). Däröver i gjutjärn (3D3). 160 storleken kan fås i aluminium och mindre motorer kan också beställas i gjutjärnsutförande. Samtliga motorer är i klass F, IP55. Uttagslådan är som standard placerad på topp men kan också erhållas på sidan. Motorerna har termistorer och smörjnipplar som standard fr.o.m. byggstorlek 160.

elmotorer IE2

Katalog/broschyrer

Elmotorer 4A3/3D3 IE3

CAD-ritningar

CAD-stöd 3SIE