Sponsringspolicy

BEVI sponsringspolicy

BEVIs sponsring ska göra skillnad för människor på de orter där vi verkar. Vårt engagemang kan handla om allt från sponsring av det lokala idrottslaget till sponsring av olika kulturevenemang.

Vi ser sponsring som en ömsesidig nytta mellan två parter. Som sponsor kan BEVI lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster. Som motprestation får BEVI t ex exponering av varumärket eller varor och tjänster att nyttja.

BEVIs sponsring ska:

● Stärka vår lokala närvaro i regionen och resultera i lokal nytta.
● Bygga varumärket och skapar intern stolthet bland medarbetarna.
● Främja föreningar och grupper snarare än enskilda personer.
● Strävar efter att vara ett långsiktigt samarbete med seriösa partners.
● Företrädesvis ha balans mellan idrott, kultur och samhälle samt mellan pojkar och flickor.

> Ansökan om sponsring

Blomsermåla IK