Sponsorsamarbeten

BEVIs sponsorsamarbeten

Genom vår sponsring vill vi medverka till att området där BEVI verkar blir attraktivt att bo och leva i. Därför ingår vi sponsoravtal med föreningslivet i regionen.

Nedan ser ni exempel på föreningar i bygden som BEVI stödjer.

Mönsterås kommun

Blomstermåla IK
Sandbäckshult IBK
Ålems skytteförening
Ålems Orienteringsklubb
Blomstermåla Folkets hus
● Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner
Mönsterås-Blomstermåla Teaterförening