Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

BEVIs verksamhet grundar sig på respekt för såväl medarbetare och affärspartners som omvärld och miljö. Arbetet med frågor som rör miljö, etik och kvalitet utgör en integrerad del av bolagens strategiska och operativa verksamhet. BEVIs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och hög kvalitet. BEVI arbetar tillsammans med sina affärspartners för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra dem till att  följa uppförandekoden som gäller för alla bolag inom Addtech-koncernen.

Uppförandekod – Code of Conduct

Uppförandekod för leverantörer – Code of Conduct for suppliers

Certifiering

BEVI AB, huvudkontor och centrallager i Blomstermåla, är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Kvalitets- och miljöledningssystemet har granskats av Intertek Certification AB och omfattar utveckling, tillverkning, service samt försäljning av elektriska maskiner med kringutrustning.

Certifikat ISO 9001/14001

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

BEVI i Umeå är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.  Certifikatet är utfärdat av RISE Certifiering.
Omfattning: Försäljning, reparation och underhåll av elmotorer, pumpar, transmissioner, motorstyrningar, kompressorer, svetsar samt kugg- och snäckväxlar. 

BEVI-Nord AB certifierat av RISE