Grafisk profil och logotyp

Vår grafiska profil är en manual och ett redskap för alla medarbetare inom BEVI som på något sätt arbetar med kommunikation och marknadsföring. Det är också ett verktyg för distributörer, tryckerier och reklambyråer och andra externa samarbetspartners. Riktlinjer och mallar i manualen ska förenkla arbetet och användas för allt material som produceras av och för BEVI.

BEVI grafisk profil
BEVIs grafiska profil

Logotyp

Här kan du ladda ner BEVI logotyp i olika format för olika ändamål.

Logotyper för tryck: Logotyp, CMYK-färg, EPS-format

Logotyp för webb: Logotyp, RGB-färg, PNG-format

Logotypens frizon

BEVI logotypens frizon
Logotypen ska alltid omges av en frizon. Frizonen ska till ytan vara minst som nedre delen av bokstaven B, runt om hela logotypen. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Inom frizonen får inga andra objekt placeras som till exempel texter eller andra grafiska element. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen placeras.

Syftet med frizonen är att logotypen ska bli tydlig och att text, adresser, dekorelement eller bilder inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen. Frizonen är ett minimum. Läs mer om eventuella undantag i vår grafiska profil.