Reklamationer

Alla reklamationer angående leveransens utförande i förhållande till ordererkännande och packsedlar skall ske inom 8 dagar efter godsets mottagande. I övrigt gäller Teknikföretagens leveransbestämmelser, NL17 eller Addtechs leveransbestämmelser, som sändes på begäran.

Att tänka på innan Ni skickar något tillbaka!

Ej i förväg aviserade returer emottages ej. Vid eventuell retur, var vänlig ring din kontaktperson.