BEVI lanserar ny logotyp och visuell identitet

BEVI lanserar en ny visuell identitet. I den visuella identiteten ingår bland annat information om färger, typsnitt, en ny logotyp och tagline.

Vi har bevarat en grön färg, som går hand i hand med vårt miljöfokus, och gjort logotypen modernare med färre detaljer. Därmed uppfattar man logotypen snabbare samtidigt som den blir enklare att hantera även i mindre format både i fysiskt tryck och digitalt.

BEVIs nya logotyp

En målsättning med vår nya identitet är att hålla samman varumärket BEVI över världen för snabb igenkänning oavsett om du möter oss i något av våra nordiska länder eller i Kina och oberoende av vem som producerar något material med BEVI som avsändare.

Lanseringen sammanfaller väl med vår ambition att arbeta tätare tillsammans internt, på tvärs inom BEVI-gruppen för att utnyttja vår expertis på bästa sätt för våra kunders räkning . Vi ska vara ett BEVI som hjälper våra kunder nå framgång oavsett i vilket land hen befinner sig.

Grafisk profil och logotyp

BEVIs nya tagline

Vår nya tagline och löfte till våra kunder lyder:

”OUR ENERGY – YOUR SUCCESS”

Med detta sagt vill vi förmedla hela vår affärsidé. Att oavsett om det gäller elektriska drivsystem, vårt sätt att bemöta våra kunder eller om vi håller i en kurs, ska vår energi se till att våra kunder når framgång. Detta gäller även internt, vår gemensamma energi ska se till att alla medarbetare trivs, utvecklas och når framgång på jobbet.

Successiv implementering

Den nya visuella identiteten och logotypen kommer successivt att implementeras i allt du ser från BEVI. Du kommer bland annat uppleva förändringarna på vår hemsida, i våra sociala kanaler och på mässan Elmia Subcontractor under november. Alla förändringar kommer inte ske över en natt. Eftersom det är lättare att byta utseendet i digital kommunikation än i fysiskt material, så kommer exempelvis visst tryckt material och produkter under en övergångsperiod ha den tidigare logotypen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Björkegren,  Marknadskommunikatör
Tel: 0499-271 12
E-mail: ann-charlotte.bjorkegren@bevi.se